Slagelse Brandvæsen er oprettet den 01-01-1882, og har således fungeret som et kommunalt brandvæsen siden.

I gamle dage foregik brandslukningen ved hjælp af hestetrukne manuelt betjente sprøjter. Først i 1927 blev brandvæsenet motoriseret, idet den hestetrukne sprøjte fra 1888 blev suppleret med "Lotte". Lotte ejes nu af Slagelse Brandmandsforening og bruges til kørsel med brudepar, jubilarer og lign. og er derfor stadig en del af bybilledet.
Nye byggematerialer, byggeformer, den industrielle udvikling og erkendelsen af, at der i slutningen af 30´erne opstod en reel krigstrussel, med deraf følgende risiko for luftangreb bevirkede, at kravene til brandvæsenerne blev øget. Derfor blev der i årerne 1939 - 45 indkøbt 2 automobilsprøjter og i 1940 blev der opført en ny brandstation på adressen Rytterstaldstræde 8. Der blev samtidig indgået en aftale om gensidig vederlagsfri assistance mellem de kommunale brandvæsener i Næstved, Ringsted, Kalundborg, Sorø og Slagelse. En aftale der fortsat er glædende. Dermed var Slagelse brandvæsen godt rustet til de dengang og nu foreliggende opgaver.
Den 1. januar 2007 bevirkede kommunalreformen at de 4 kommuner, Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj blev slået sammen til en storkommune, Slagelse kommune. I forbindelse med sammenlægningen blev beredskabets navn ændret til Slagelse Brand og Redning.
Slagelse brand og Redning er i dag en beredskab som yder service for ca. 80.000 borgere.